בנושא זה אפשר לכתוב ביקורת על עבודתי.
כתוב על היתרונות או החסרונות, תן לי הערכה, תעביר ביקורת.
אולי זה יעזור לי לעבוד טוב יותר.
:flag:

[html]
<!-- замена слов -->
<script type="text/javascript">
function Change(sc,ch,st){$(sc).parent().each(function(){$(this).html($(this).html().replace(ch,st));});}

Change('#pun-main h1','Reviews','תגובות');
Change('.postlink a span','Ответить','להגיב');
Change('.pagelink','Страница','דף');

</script>

<style>.formsubmit .cancel {display:none !important;}</style>[/html]